Služby

Společnost PRECIA MOLEN CZ s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti metrologie hmotnosti. Mezi základní úkony patří pravidelné kalibrace vah a vážících zařízení, opravy a servis vah, akreditované kalibrace vah (AKL), cejchování vah pro zákazníky z celé České republiky a Slovenska prostřednictvím svých vlastních servisních středisek v Praze, Plzni a Brně. Spolupracujeme se státní organizací Český metrologický institut.