akreditovaná kalibrace vah (AKL)

Pro prováděné akreditované kalibrace (AKL) má PRECIA MOLEN CZ s.r.o. zaveden jednotný systém managementu kvality, který splňuje požadavky dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025. Tento systém managementu kvality je dokumentován v příručce jakosti organizace PRECIA MOLEN CZ s.r.o. Do této příručky jakosti má zákazník možnost na požádání nahlédnout.  

Všechny kalibrační postupy, které laboratoř používá, jsou v plném rozsahu dokumentovány a validovány.  

Zpracování výsledků kalibrací a vystavení kalibračního listu se provádí pomocí výpočetní techniky. O výsledku kalibrace vystaví akreditovaná kalibrační laboratoř akreditovaný kalibrační list s uvedením nejistoty výsledků měření. Tento je platný pouze jako celek. 

Naše kalibrační laboratoř obdržela osvědčení o akreditaci č. 200/2019 na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO /IEC 17025:2018. Kalibrační laboratoř č. 2299. Toto osvědčení vystavil Český institut pro akreditaci, o.p.s.. https://www.cai.cz/?subjekt=2299-precia-molen-cz-s-r-o.  

Rozsah osvědčení: 

  • Závaží a jiná tělesa třídy přesnosti M1, M2 
  • Elektronické a mechanické váhy s neautomatickou činností I., II., III., IV. třídy přesnosti. 

Místo provedení: 

Akreditované kalibrace dle ISO 17025:2018 jsou prováděny v naší kalibrační laboratoři nebo u zákazníka v místě umístění váhy.   

Osvědčení v českém jazyce je ke stažení zde: Osvědčení_CZ_bez přílohy 

Osvědčení v anglickém jazyce je ke stažení zde: Osvědčení_EN_bez přílohy